ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 อำเภอลำลูกกา
กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 อำเภอลำลูกกา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 อำเภอลำลูกกา โดยมีนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนางสาวธิติมา พลพินิจ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีน้ำประปาไหลอ่อน แจ้งสาเหตุตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและแผนการดำเนินงานโครงการในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนในภาพรวมของกปภ.สาขาธัญบุรี ซึ่งสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ กปภ.สาขาธัญบุรี จะมีแผนการเข้าพบชุมชนต่างๆ ที่มีปัญหาด้านน้ำประปาไหลอ่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนต่อไป
..............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937