ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ อบต.โคกสว่าง จ.สระบุรี
กปภ.สาขาพระพุทธบาท ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ อบต.โคกสว่าง จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ประเสิรฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท ร่วมกับ นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องระบบประปาขั้นพื้นฐานกับประชาชน ณ อบต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจขอติดตั้งน้ำประปาเป็นจำนวนมาก
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937