ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2561
กปภ.ข.2 จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อบ่ายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากพิธีทำบุญสำนักงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ. 39 ปี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2561 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทาสีขอบฟุตบาท แนวรั้ว และช่องจอดรถบริเวณสำนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถของผู้มาติดต่อและพนักงาน นอกจากนี้ยังได้จัดทำช่องจอดรถพิเศษสำหรับผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาชำระค่าน้ำประปาหรือติดต่องานอีกด้วย
.......................................................
งานลูกคค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937