ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการประชารัฐ
กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการประชารัฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.๒ บ้านทับสวายพัฒนา ต.ทับสวาย อ.ทับสวาย จ.นครราชสีมา โดยร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่จาก อบต.ตำบลทับสวาย อบต.ตะโก และอบต.พลับพลา จำนวน 127 คน เข้าร่วมฟังการบรรยาย วิธีการผลิตน้ำ และการตรวจสอบการรั่วไหลภายในบ้าน รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937