ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2561
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937