ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ้ง รู้ทัน คำสั่ง392 ไม่ต้องชดใช้"
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ้ง รู้ทัน คำสั่ง392 ไม่ต้องชดใช้"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "รู้ซึ้ง รู้ทัน คำสั่ง392 ไม่ต้องชดใช้" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง 392/2560 และสามารถติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระในรายที่ถูกงดจ่ายน้ำแล้ว ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวชลภัท เจริญกิตติ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 5 สังกัดงานจัดเก็บรายได้ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937