ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (25 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 โดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผอ.กองระบบจำหน่าย พร้อมพนักงานในสังกัด จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 รับฟังปัญหาในการทำงาน พร้อมหาแแนวทางในการแก้ไข และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ ภายในกองฯ
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937