ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมโครงการ "นครนายกรวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ
กปภ.สาขานครนายก ร่วมโครงการ "นครนายกรวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  20 กันยายน 2560  กปภ.สาขานครนายกโดย  นางสาวนุชนาฏ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขานครนายก พร้อมพนักงานได้เข้าร่วมโครงการ "นครนายกรวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ  Sport  for  all  4.0" ณ  บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937