ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560
กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา  นำโดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ในพื้นที่ตำบลปากกรานและตำบลบ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ในพื้นที่ที่ทำการขยายเขตจำหน่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการระบายตะกอนในเส้นท่อและให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปากับผู้ใช้น้ำ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937