ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับกองบริหารกองทุนกปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับกองบริหารกองทุนกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับกองบริหารกองทุนกปภ. ที่มาเยี่ยมชมดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการประปาของกปภ. และเป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937