ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีเข้าร่วมงาน "พิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
กปภ.สาขาปทุมธานีเข้าร่วมงาน "พิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กปภ. สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ. สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี 
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937