ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มแก่สถานปฏิบัติธรรมคเณศวรราชกุมารีสำหรับในการปฏิบัติธรรม
กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มแก่สถานปฏิบัติธรรมคเณศวรราชกุมารีสำหรับในการปฏิบัติธรรม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 3,600 ขวด (300 โหล) แก่สถานปฏิบัติธรรมคเณศวรราชกุมารี ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะมีพระสงฆ์ จำนวนประมาณ 100 รูป และผู้ปฏิบัติธรรม จำนวนประมาณ 50 คน ร่วมในการปฏิบัติธรรม
..........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937