ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้าและมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้าและมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยมีการสนทนาพูดคุยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการประจำเดือน เร่งรัดติดตามหนี้ การตรวจสอบมาตร ๐ หน่วย การใช้สารเคมี พร้อมนี้ได้คัดเลือกและมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๐ ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศิริแก่นทราย ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ๓
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937