ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับบริษัท เช็ปเป้ จำกัด(มหาชน) ในการเยี่ยมชมสถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับบริษัท เช็ปเป้ จำกัด(มหาชน) ในการเยี่ยมชมสถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับบริษัท เช็ปเป้ จำกัด(มหาชน) ที่มาเยี่ยมชมดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำภายในโรงงาน และเพิ่มศักยภาพในการผลิตต่อโรงงาน
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937