ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมบรรยายในโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม (Water Forum) ครั้งที่ 1 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมบรรยายในโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม (Water Forum) ครั้งที่ 1 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) โดยนาย วินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมบรรยายในโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม (Water Forum) ครั้งที่ 1 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ณ ห้องประชุมไวโอเลต โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937