ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดย นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560 โดยการออกไปให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทร และ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุณี หมู่ 7 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้น้ำประปา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำ รวมถึงสอบถามความพึงพอใจลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937