ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ปิดประชุมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ปิดประชุมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมปิดประชุมกับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ. คณะผู้ตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบและร่วมหารือแนวทางแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องต่อไป
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937