ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 อำเภอธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 อำเภอธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายมนต์ชัย กองสุทธิ หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำหมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 อำเภอธัญบุรี โดยพบปะคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีคุณภาพน้ำภายในหมู่บ้านผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกปภ. ผู้ใช้น้ำพึงพอใจกับการเข้าพบในครั้งนี้ และได้มีการแนะนำตัวผู้จัดการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทราบ และกปภ.สาขาธัญบุรี จะมีแผนการเข้าพบชุมชนต่างๆที่มีปัญหาด้านน้ำประปาไหลอ่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนต่อไป
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937