ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้ดำเนินงานโครงการ CSR ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการขุดลอกคู คลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  โดยผู้จัดการ กปภ. สาขาพิมาย และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลพิมาย ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ และประชาชนอำเภอพิมาย ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ บริเวณลำน้ำมูลด้านท่อทางดูดของสำนักงาน กปภ.สาขาพิมาย  เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากลูกค้า ประชาชน ชุมชน ในการทำกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมาก
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบ่จำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937