ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มบริการประชาชนบริเวณจุดตรวจเจ็ดวันอันตราย
กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มบริการประชาชนบริเวณจุดตรวจเจ็ดวันอันตราย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริการจุดตรวจเจ็ดวันอันตราย ณ จุดตรวจอำเภอชุมพวง 
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937