ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ลงพื้นที่โบล์วน้ำล้างตะกอนออกจากเส้นท่อบริเวณตลาดเทศบาลเมืองผักไห่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ลงพื้นที่โบล์วน้ำล้างตะกอนออกจากเส้นท่อบริเวณตลาดเทศบาลเมืองผักไห่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน กปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ทำการโบล์วน้ำระบายตะกอนออกจากเส้นท่อบริเวณตลาดเทศบาลเมืองผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน กปภ.ก่อนส่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำต่อไป
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937