ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
กปภ.สาขาคลองหลวงพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วย หัวหน้างานในสังกัด ได้ร่วมพบปะหารือและรับประทานอาหารร่วมกับผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงปรึกษาหารือปัญหาการใช้น้ำประปา พร้อมสอบถามความพึงพอใจในการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937