ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขาพิมายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่บริเวณวัดสระเพลง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. ให้กับประชาชน จำนวน 600 ขวด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์กร  
..................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937