ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่นภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน ณ วัดกุดตะเคียน อ.เมือง จ.นครนายก
การประปาส่นภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน ณ วัดกุดตะเคียน อ.เมือง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดกุดตะเคียน หมู่ 8 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937