ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรมโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรมโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมสำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแนวพระราชปณิธาน พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 348 ขวด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองลำมาศหลง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937