ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส"
กปภ.สาขาท่าเรือประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"  เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ปราศจากการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา 
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937