ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดร่วมพิธีมอบเครื่องกรองน้ำ "โครงการน้ำดื่มสะอาด"
กปภ.สาขาด่านขุนทดร่วมพิธีมอบเครื่องกรองน้ำ "โครงการน้ำดื่มสะอาด"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องกรองน้ำในโครงการน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมอบโดยผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมร่วมใจ ในงานนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. จำนวน 360 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 ........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937