ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ  ศรีพา ผจก.กปภ.สาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กั้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอภาชี โดยในกิจกรรมนี้ ได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 8 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 6 ราย  ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน จำนวน 5 ราย รับคำขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 4 ราย และ ให้ความรู้เรื่องระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 10 ราย
 ......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937