ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน"
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559" โดยการนำของนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937