ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมูลจินดาราม คลอง ๕ จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมูลจินดาราม คลอง ๕ จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนคร หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑  นำพนักงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี" ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดมูลจินดาราม คลอง ๕ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ซึ่งมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  โดย กปภ.สาขารังสิต (พ) ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าน้ำผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๔ แห่งทั่งประเทศ แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.และของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937