ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

นายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200  ขวด แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937