ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี จ.นครนายก
กปภ.สาขานครนายกสนับสนุนน้ำดื่มงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  โดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ที่จังหวัดนครนายกได้จัดขึ้น ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 77 รูป ในช่วงเช้าเวลา  07.30 น. และกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ ในเวลา 10.00 น. น.ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายกเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริการน้ำดื่มในงาน นี้  และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. แช่เย็น จำนวน 2,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ดื่มดับกระหายคลายร้อนภายในงาน
.............................................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต  รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937