ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ออกหน่วยโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559  เพื่อรับคำขอติดตั้งประปาและรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว บริเวณชุมชนท่าเดือ-คงเจริญ ต.นิคมสร้างจนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้นำรถ PWA Mobile Service ออกให้บริการประชาชน พร้อมทั้งแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ลูกค้าที่มาขอรับบริการด้วย

.................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937