ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > คณะผู้บริหาร กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานการประปานครหลวง
คณะผู้บริหาร กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานการประปานครหลวง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59  คณะผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ "การบริหารงานสำนักงานประปาสาขา"ณ สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ โครงสร้างการจัดการภาพรวม การระงับการจ่ายน้ำ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การปรับปรุงเส้นท่อ และการใช้ระบบ GIS เป็นต้น ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กปภ. และ กปน. อีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937