ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานการประปาสาขาปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937