ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง จ.นครนายก
กปภ.สาขานครนายก เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณฺ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการ พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันประหยัดน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งนี้

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937