ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกล้างถังตกตะกอนตามโครงการ WSP
กปภ.สาขานครนายกล้างถังตกตะกอนตามโครงการ WSP
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน  2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นายพิเชษฐ  ชูศักดิ์ หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอน ณ โรงกรองน้ำสถานีจ่ายน้ำนครนายก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan  บริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภค/บริโภค ได้ใช้น้ำที่สะอาดและได้มาตรฐานต่อไป

..............................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937