ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "“Morning Talk”" ครั้งที่ 7/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "“Morning Talk”" ครั้งที่ 7/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk"    ครั้งที่ 1/2559  คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2558  และดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ  โอวัลติน และ ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่  ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  ได้แก่
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณและชมเชยพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมเดินรณณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับสาขาท่าเรือ เสนา และผักไห่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมทั้งสื่อมวลชน ได้นำไปเสนอข่าวออกสื่อโทรทัศน์ หลายสำนัก เช่น เวิร์คพ้อยท์ ทีวี  อีกทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้นำเสนอภาพข่าว ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรม 5 ส ที่ทุกคนปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 โดยการเก็บกวาดบริเวณรอบสำนักงาน ทุกๆ เช้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร แล้วนั้น เป็นความภูมิใจของพนักงานทุกคน เนื่องจากผู้บริหารปัจจุบันและอดีต ได้นำไปกล่าวชื่นชมและยกย่องให้เป็นตัวอย่างให้สาขาอื่นๆปฏิบัติตาม หวังว่าเมื่อ ผจก.ฯ เกษียณอายุงาน ในเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ขอให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติและรักษาวัฒนธรรมที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
         นางสุธินี ศิลาพักตร์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 แจ้งว่าขอให้งานบริการฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ออกไปถอดมาตรวัดน้ำ ส่งมาตรวัดน้ำคืน ภายในวันด้วย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
          ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยเน้นย้ำให้พนักงานจดจำให้ได้ทุกคน นำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น  "วัฒนธรรมองค์กร"
          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน และดาวเด่นประจำไตรมาส โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และ  ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  ได้แก่ นายณรงค์ ดีอนันต์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 5 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย-สัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน  โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" เมษายน  ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ที่ 2/2559 ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการฯ พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในกิจกรรม "Morning Talk" จำนวน 6 ภาพ ไว้ใน E-mail  กองระบบจำหน่าย ด้วยแล้ว 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937