ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้าผ่านกิจกรรม Morning Talk
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้าผ่านกิจกรรม Morning Talk
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)  นำโดย นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ) ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานของแต่ละสายงาน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการ "ประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำ" และกิจกรรมต้อนรับผู้ใช้น้ำในช่วงเทศบาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937