ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2559
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 59 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ของคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 13 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937