ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 6/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 6/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk"    ครั้งที่ 1/2559  คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2558  และดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ  โอวัลติน และ ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่  ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  ได้แก่
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณและชมเชยพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการต้อนรับผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารระดับสูงของกปภ. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 และแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "English Camp for Smart Manager" รุ่นที่ 2/59 สำหรับผู้จัดการประปาในสังกัด กปภ.เขต 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)ขอให้พนักงาน ทุกคนมีความพร้อมในการสนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
           นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต แจ้งว่างานผลิตได้ส่งข้อมูล ด้านคุณภาพน้ำ ปริมาณสารเคมีให้กับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยผจก.ฯ ขอให้ส่งให้ ผจก.ฯ ด้วย เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล และพร้อมที่จะรายงานกับที่ประชุมจังหวัด ต่อไป 
           นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช. ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงานทราบว่า ต้องส่งข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน รายงานไปยังเวปไซด์ ของศาลากลางจังหวัดด้วย โดย ผจก.ฯ กล่าวเสริมว่า ต่อไปจะต้องมอบหมายให้ ผช.ผจก.ฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ผจก.ฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมของจังหวัด เนื่องจาก ผจก.ฯ ใกล้จะเกษียณอายุงาน ในเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ โดยการรายงานออกสื่อต่าง ๆ ขอให้รายงานด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด
          นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หัวหน้างานอำนวยการ แจ้งให้ทุกงานคัดเอกสารที่ครบอายุในการทำลายเอกสาร ให้งานอำนวยการ เนื่องจากบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสาร จำกัด โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องมีอายุเกินกว่า 10 ปี เอกสารทั่วไปเกินกว่า 5 ปี
          นางสาวบุญเรือง ศุภไพบูลย์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 แจ้งว่าขอให้ช่างคุมงานกำชับให้ ผู้รับ  จ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เปลี่ยนขามาตรวัดน้ำ ใส่มาตรวัดน้ำให้ถูกต้องโดย ผจก.ฯ กล่าวเสริมว่า หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้รายงาน ผจก.ฯ ด้วย เนื่องจากทำให้ องค์กร ได้รับความเสียหาย
          นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ แจ้งว่าขออนุญาต ตั้งกฎ กติกา ในกลุ่มไลน์มั่นใจคุณภาพประปา เพื่อจัดระเบียบ ของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ด้านข่าวสารสูงสุด
          ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยเน้นย้ำให้พนักงานจดจำให้ได้ทุกคน นำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น  "วัฒนธรรมองค์กร"
          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน และดาวเด่นประจำไตรมาส โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และ        ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ ภู่สุดแสวง ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย-สัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน  โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" มีนาคม 2559 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937