ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิตมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 2,000 ขวด ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิตมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 2,000 ขวด ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางสาวน.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต เป็นตัวแทนหน่วยงานมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 2,000 ขวด ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937