ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขามวกเหล็กจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในงานพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนวัดบ้านหมาก ซึ่งมีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทย ,    เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย , เอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยในงานนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอใช้น้ำประปาและประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำ
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937