ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน รับชำระค่าประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปภ.อีกด้วย
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937