ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ.(สัญจร) ครั้งที่ 2/2559
กปภ.เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ.(สัญจร) ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) และนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ได้ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ กปภ.(สัญจร) ครั้งที่ 2/2559 โดยได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ของ กปภ.สาขาพระพุทธบาท และกปภ.สาขาลพบุรี พร้อมรับฟังการรายงานแผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของ กปภ.สาขาพระพุทธบาท , สาขาบ้านหมอ , สาขาหนองแค ,สาขาลพบุรี , สาขาบ้านหมี่ ,สาขาชัยบาดาล และสาขาธัญบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่ กำลังจะมาถึงอีกด้วย
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937