ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ปั่นบอกรักให้สนั่น"
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ปั่นบอกรักให้สนั่น"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการกำนันตำบลลำผักกูด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ปั่นบอกรักให้สนั่น" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดอัยยิการาม จำนวน ๑๒๐ ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937