ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. ร่วมกับ กรมชลประทาน จัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน
กปภ. ร่วมกับ กรมชลประทาน จัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นาง รัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนา เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยื่น ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และกรมชลประทาน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในวันแรกของการสัมมนา เป็นการบรรยายสถานการณ์น้ำในภาพรวมของ กปภ. และกรมชลประทาน พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยทำเวิร์คช็อบเพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขแหล่งน้ำดิบสำหรับนำมาผลิตน้ำประปา และในวันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2559) คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักเพื่อศึกษาดูงาน และนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป
....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937