ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีลงพื้นที่ภาคสนามเข้าสำรวจตรวจสอบประเภทผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานีลงพื้นที่ภาคสนามเข้าสำรวจตรวจสอบประเภทผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางเบญจมาศ ศรีธรรมพินิจ  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้  พร้อมด้วยพนักงานผลิต  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาปทุมธานี  ลงพื้นที่ภาคสนามเข้าสำรวจตรวจสอบประเภทผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ำประปา  ตามมาตรฐานของ กปภ.  ตามบ้านผู้ใช้น้ำ  ในพื้นที่  อ.เมือง  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937