ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดูงานระบบผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาพิมายนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดูงานระบบผลิตน้ำประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2559 คณะนักศึกษาสาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลระบบผลิตน้ำประปา และศึกษาดูงานระบบผลิตของกปภ.สาขาพิมาย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ดำเนินงานโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปาในเขตเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูงานกระบวนการระบบผลิตและ ให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาของสาขา เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำความรู้ระบบผลิตประปาไปใช้ต่อยอดต่อไป ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กปภ.ในการเป็นองค์กรให้ความรู้และสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้เยาวชน
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937