ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2559
กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผจก.กปภ.สาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2559  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตรงตามวิสัยทัศน์ของกปภ.ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัดอีกด้วย
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937